ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Σ
υλλόγου Κω σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-
2018 τ.Α΄)

2. την από 16/3/2018 απόφαση του Διο
ικητικού του Συμβουλίου του Πανελλην
ίου
Ιατρικού Συλλόγου (56η συνεδρίαση)

3.
την από 21/03/2018 Γενική Συνέλευση
και την από 05/09/2018 απόφαση ΔΣ .(ΚΑΛΕΙ
τα μέλη του σε διενέργεια αρχαιρεσιών
την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, και
από ώρα 10:30π.μ. έως 19:30μ.μ. στα γρ
αφεία του Συλλόγου, (Ελ. Βενιζεέλου 5),
για την ανάδειξη:

1. Επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλί
ου, (άρθρο 304, παρ. 1),
2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, τεσσάρω
ν (4) τακτικών μελών και ισάριθμων
αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικ
ού Συμβουλίου. (άρθρο 324) 3. Δύο (2)
εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική
Συνέλευση του Πανελληνίου….

(Ολη η απόφαση στο συνημμένο αρχείο )

ProkEksloges2018

Αφήστε μια απάντηση

ISKO.GR * ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ

Εν Συντομία..

Μηνύμα από τον Σύλλογο!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ / Δικαιολογητικά

Εγγραφείτε για Ενημέρωση Δωρεάν με Email!


Κάνε κλικ Εδώ!

Ειδική Αρθρογραφία γιά τα Μέλη του Συλλόγου!

Κάνε κλικ Εδώ!

'Αμεση Επικοινωνία!

Κάνε κλικ Εδώ!

To κανάλι μας στο YouTube

Κάνε κλικ Εδώ!