ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την μεταφορά του εξοπλισμού του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του ΙΚΑ στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Κως, 15-10-2012 ΠΡΟΣ: ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκ μέρους του ΙΣ Κω εκφράζουμε και δημοσίως την έντονη δυσαρέσκειά μας, για την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη, για την μεταφορά του εξοπλισμού του Ακτινολογικού...